Закони України

 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
 • Закон України "Про освіту"
 • Закон України "Про загальну середню освіту"
 • Закон України "Про позашкільну освіту"
 • Закон України "Про дошкільну освіту"
 • Закон України "Про професійно-технічну освіту"
 • Закон України "Про засади державної мовної політики"
 • Закон України "Про відпустки"
 • Закон України "Про охорону праці"
 • Кодекс законів про працю України
 • Державна програма "Вчитель"
 • Конвенція про права дитини
 • Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"
 • Закон України "Про професійний розвиток працівників"
 • Закон України "Про захист персональних даних"
  • Типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних

Концепції

 • Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти
 • Концепціялітературної освіти
 • Концепція профільного навчання в старшій школі (новий Державний стандарт)
 • Концепція профільного навчання в старшій школі
 • Концепція впровадження медіа-освіти в Україні
 • Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)
 • Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами
 • КонцепціяДержавноїцільовоїпрограмирозвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
 • КонцепціяНаціональної програми інформатизації
 • Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді
 • КонцепціянаціональноїекологічноїполітикиУкраїни на період до 2020 року

Інструкції

 • Інструкція прозвільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я(спільний наказ МОНмолодьспрот та МОЗ України від 01.02.2013 № 72/78)
 • "Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів"
 • "Про організацію інклюзивногонавчання у загальноосвітніхнавчальних закладах"Лист Міністерства № 1/9-384 від 18.05.12
 • Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів(наказ Міністерства надзвичайних ситуацій від 16.07.12 № 992)
 • Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах"
 • Про затвердження Порядку надання навчальному закладу статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю Постанова КМУ №1354 від 28.12.11 року
 • Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури
 • Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів
  • “Про методичні рекомендаціїщодо особливостей навчаннядітей-біженців”лист ІІТЗО від 25.04.2014№ 14.1/10-1183
  • Порядок виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні
  • Щодо надання загальної середньої освіти дітям, які не перебувають на території України на законних підставах. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від від 8.05.2012 №1/9-342
 • Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
 • Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 1/9-140 ''Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів''
 • Інструкція про організацію та діяльність ліцею
 • Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
 • Інструкція про порядок прийому учнів до навчальних закладів на конкурсній основі
 • Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту
  • Постанова КМУ від 05.09.2012 №819 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зразки атестат й додатка)
  • Деякі питання видачі документів про базову та загальну середню освіту громадянам України, іноземцям, особам без громадянства
 • Інструкція про виготовлення і правила користування Єдиним квитком
 • Інструкція про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних закладах
 • Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 • Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 • Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
 • Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах
 • Про організацію та порядок оплати праці за заміну
Кiлькiсть переглядiв: 528

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.